Cinar UI Commands

Tanım

Adobe Photoshop, Microsoft Visual Studio gibi programların UI programlamada kullandıkları pattern; Command Pattern'dir. Çınar UI Commands kütüphanesi ile bu tasarım kalıbını uygulamalarınıza kazandırabilirsiniz.

Avantajları

 • "Test edilebilir kod" yazmanızı sağlar.
 • Birden çok eventin aynı komutu tetikleyebilmesini sağlar.
 • Komutun çalıştırabilir durumda olup/olmadığını anlayarak bu komutu tetikleyen UI kontrollerinin otomatik olarak enable/disable veya visible/invisible olmasını sağlar.
 • Çalıştırılan komutları history'sinde saklayarak Undo/Redo işlevselliğini mümkün kılar.
 • Tek merkezden bütün komutların askıya alınmasını ve sonra tekrar aktif hale getirilmesini mümkün kılar.
 • Kodunuzun daha dekleratif, daha anlaşılır ve daha ölçeklenebilir olmasını sağlar.

Örnek Kod

CommandManager cmdMan = new CommandManager();

cmdMan.Commands = new CommandCollection {
	new Command {
		Execute = cmdListFatura,
		Trigger = new CommandTrigger { Control = menuListFatura },
		IsVisible = () => Context.CurrentUser.HasRole("Muhasebe")
	},
	new Command {
		Execute = cmdDeleteFatura,
		Trigger = new CommandTrigger { Control = btnDeleteFatura },
		IsEnabled = () => SelectedFatura != null
	}
};

cmdMan.SetCommandTriggers();

Yukarıdaki örnekte;
 • menuListFatura isimli menü öğesine tıklandığında çalışacak olan cmdListFatura komutu tanımlanmış.
 • Eğer mevcut kullanıcı Muhasebe grubunda değilse bu menü öğesinin görünmemesi sağlanıyor.
 • Aynı şekilde btnDeleteFatura butonuna tıklandığında çalışacak olan cmdDeleteFatura komutu tanımlanmış.
 • Eğer seçili faturu yoksa butonun disable edilmesi gerektiği belirtilmiş.
 • Son satırda SetCommandTriggers() metodu ile kontrollerle komutlar arası event bağlamının oluşturulması sağlanmış.